Saxenda reseptfritt Norge

Saxenda

E-resept Kom i gang

Beskrivelse

Sliter du med vektreduksjon og leter etter en effektiv behandling? Denne artikkelen gir en grundig gjennomgang av Saxenda, inkludert pris, erfaringer og sammenligning med andre legemidler i Norge og Sverige.

Introduksjon til Saxenda og Vektreduksjon

Hva er Saxenda og hvordan fungerer det?

Saxenda er et medikament designet for å hjelpe med vektreduksjon. Det kommer i form av en ferdigfylt injeksjonspenn, noe som gjør det enkelt for brukeren å administrere dosen. Dette legemiddelet er spesielt beregnet for de som har problemer med å miste vekt gjennom tradisjonelle metoder som kosthold og trening alene.

Liraglutid, som er virkestoffet, gjør at brukeren ikke føler seg så sulten og derfor ikke spiser like mye. Brukeren må i tillegg følge en diett med færre kalorier og trene regelmessig. Studier viser at Saxenda kan medvirke til en vektreduksjon på fem prosent.

Saxenda vs. Mysimba: Sammenligning av vektreduksjon behandlinger

Saxenda og Mysimba (naltrekson/bupropion) er to forskjellige legemidler som brukes i behandlingen av overvekt og fedme. Mens begge virker ved å redusere appetitten, skiller de seg i deres aktive ingredienser og virkningsmekanismer. Mysimba inneholder to aktive stoffer, naltrekson og bupropion, som virker på hjernens belønningssenter for å redusere sult og øke metthetsfølelsen. Her er en sammenligningstabell av de to behandlingene:

Kategori Saxenda (liraglutid) Mysimba (naltrekson/bupropion)
Administrasjonsmåte Injeksjon Tablett
Virkningsmekanisme GLP-1 analog Påvirker hjernens belønningssenter
Bivirkninger Kvalme, diaré, hodepine Kvalme, tørst, søvnløshet
Kontraindikasjoner Type 1 diabetes, graviditet Epilepsi, alkoholavhengighet

Få Saxenda i Norge og Sverige

Pris på Saxenda i Norge og Sverige

Prisen på Saxenda varierer noe mellom Norge og Sverige, og kan også variere avhengig av apoteket. Gjennomsnittsprisen per pakke i Norge er omtrent 3000 NOK, mens den i Sverige er rundt 2800 SEK. Det er viktig å huske at prisen kan endres, og det anbefales å sjekke med lokale apotek for nøyaktig prisinformasjon.

Refusjon for Saxenda: Kriterier og Prosess

For å få refusjon for Saxenda, må legen din søke om individuell refusjon på vegne av deg. Søknaden må inneholde informasjon om diagnosen, tidligere forsøkte behandlinger og deres resultater, samt en begrunnelse for hvorfor Saxenda er nødvendig for din behandling. Hvis søknaden blir godkjent, vil du motta refusjon for en del av kostnadene for legemidlet, avhengig av de aktuelle refusjonsreglene.

Kjøpe Saxenda uten resept

Er det mulig å få Saxenda reseptfritt?

Saxenda er et reseptbelagt legemiddel, og det er ikke lovlig å kjøpe det uten resept i Norge og Sverige. Det er ikke mulig å kjøpe Saxenda uten resept, ettersom dette er et potent legemiddel med mulige bivirkninger og kontraindikasjoner. Det er mulig å få det på hvit resept, som betyr at du må betale det selv. Det er i all hovedsak ikke mulig å få Saxenda på blå resept, altså at du får kostnadene for medisinen dekket av Helfo. Men det er mulig å få godkjenning av Helfo. La oss se på prosessen for både hvit og blå resept.

Hvordan få Saxenda på hvit resept?

For å få det på hvit resept, må man først og fremst ha en høy KMI (kroppsmasseindeks). Har du en eller flere følgesykdommer på grunn av fedme, har du større sjanse for å få godkjent hvit resept av legen. Du må ta kontakt med legen din for en konsultasjon. Så vil legen ta en beslutning på om du skal få Saxenda på hvit resept.

Hvordan få Saxenda på blå resept?

Det har blitt betydelig mer utfordrende å få utlevert disse legemidlene på blå resept i Norge på grunn av nye regler. Fra og med januar 2023 har Legemiddelverket bestemt at det ikke er kostnadseffektivt for Norge å utlevere legemidler på blå resept. Bakgrunnen er økonomiske hensyn, men med pasientens helse i sentrum.

Endringene berører først og fremst personer med fedmerelaterte problemer. Det finnes imidlertid bestemmelser for spesielle tilfeller der helserisikoen forbundet med fedme er spesielt alvorlig. Det dreier seg typisk om pasienter med en kroppsmasseindeks (BMI) på over 50, som er et mål for alvorlig fedme. Men en høy BMI alene kvalifiserer ikke til blå resept. Pasientene må også ha alvorlige fedmeinduserte tilstander, som type 2-diabetes, hjerte- og karsykdommer eller betydelige pustekomplikasjoner.

For de som vurderer Saxenda, er veien til å få det på blå resept litt mer komplisert nå. Det første trinnet for potensielle kandidater er en grundig medisinsk konsultasjon. I løpet av denne konsultasjonen blir det utført en rekke diagnostiske tester for å vurdere pasientens helsetilstand og avgjøre om vedkommende oppfyller de strenge kriteriene som er fastsatt av myndighetene.

Hvis legen mener at det er hensiktsmessig og gunstig for pasienten å få Saxenda på blå resept, sendes en søknad på pasientens vegne til Helfo, Helseøkonomiforvaltningen. Det er Helfo som i første rekke avgjør om slike søknader skal godkjennes eller avslås.

Det er viktig å forstå at den endelige avgjørelsen ligger hos en spesialrådgiver i Helfo. Deres rolle er å evaluere søknaden med utgangspunkt i pasientens sykehistorie, nåværende helsetilstand og den potensielle nytten av legemidlet. Hensikten er å sikre at de som virkelig trenger medisinen for å få det bedre, får tilgang til den på en måte som også er økonomisk forsvarlig for landets helsevesen.

Kjøpe Saxenda på apotek uten resept: Risiko og alternativer

Som nevnt tidligere, er det ulovlig å kjøpe Saxenda uten resept. Å kjøpe legemidler fra ukjente kilder eller internett kan føre til at man mottar forfalskede eller usikre produkter. Det er viktig å konsultere en lege før man starter med en ny behandling for vektreduksjon. Legen din kan vurdere din helsetilstand og veilede deg mot riktig behandling basert på dine individuelle behov og forutsetninger.

Ozempic vs. Saxenda: En sammenligning

Hva er forskjellen mellom Ozempic og Saxenda?

Både Ozempic (semaglutid) og Saxenda (liraglutid) er GLP-1 analoger som brukes til å behandle overvekt og fedme. Begge legemidlene virker ved å etterligne virkningen av GLP-1-hormonet og redusere appetitten. Forskjellen mellom de to ligger i deres kjemiske struktur, administrasjonsmåte og dosering. Ozempic er primært godkjent for behandling av type 2 diabetes, men det har også vist seg å føre til betydelig vektreduksjon hos noen pasienter.

Fordeler og ulemper ved Ozempic og Saxenda

Her er en liste over fordeler og ulemper ved Ozempic og Saxenda:

Fordeler med Ozempic:

 • Kan brukes både for behandling av type 2 diabetes og vektreduksjon
 • Lavere injeksjonsfrekvens sammenlignet med Saxenda (ukentlig versus daglig)

Ulemper med Ozempic:

 • Kan ha en høyere pris enn Saxenda
 • Bivirkninger kan inkludere kvalme, oppkast, diaré og forstoppelse

Fordeler med Saxenda:

 • Godkjent spesifikt for behandling av overvekt og fedme
 • Kan gi betydelig vektreduksjon hos noen pasienter

Ulemper med Saxenda:

 • Daglige injeksjoner kan være mindre praktiske enn ukentlige injeksjoner
 • Mulige bivirkninger inkluderer kvalme, diaré og hodepine

Valget mellom Ozempic og Saxenda bør tas i samråd med legen din, basert på dine individuelle behov og helseprofil.

Saxenda Erfaringer og Bivirkninger

Ekte erfaringer fra brukere av Saxenda i Norge og Sverige

Erfaringer fra brukere av Saxenda kan variere, men mange rapporterer positive resultater i form av betydelig vekttap og forbedret livskvalitet. Noen brukere opplever milde bivirkninger, spesielt i begynnelsen av behandlingen, men disse avtar ofte over tid. Det er viktig å huske at individuelle erfaringer kan variere, og at det som fungerer for én person ikke nødvendigvis fungerer for en annen.

Mulige bivirkninger og hvordan håndtere dem

Som med alle legemidler, kan Saxenda forårsake bivirkninger hos noen pasienter. De mest vanlige bivirkningene er:

 • Kvalme
 • Diaré
 • Hodepine
 • Tretthet
 • Svimmelhet

Disse bivirkningene er vanligvis milde og forbigående, og avtar ofte etter hvert som kroppen blir vant til legemidlet. Hvis du opplever vedvarende eller alvorlige bivirkninger, bør du kontakte legen din for råd og veiledning.

I sjeldne tilfeller kan Saxenda forårsake mer alvorlige bivirkninger, som pankreatitt (betennelse i bukspyttkjertelen) eller gallestein. Hvis du opplever alvorlige magesmerter, feber, oppkast, gulsott eller andre alvorlige symptomer, bør du søke medisinsk hjelp umiddelbart.