viagra sverige

Kjøpe Viagra i Sverige? Lovlig apotek med e-resept

Først og fremst bør vi merke oss at det ikke er noen grunn til å kjøpe Viagra i Sverige. Dessuten er dette faktisk umulig fra lovens side. Du kan bestille elektronisk resept for det fra en pålitelig norsk digital plattform. Nedenfor skal vi likevel se nærmere på grunner og risikoer ved å bestille dette legemidlet fra utlandet.

Hvorfor kan nordmenn google for å kjøpe Viagra i Sverige?

At nordmenn googler for å kjøpe Viagra i Sverige eller et annet naboland kan være påvirket av en rekke årsaker. Her er noen potensielle faktorer:

 • Kostnadsforskjeller: Noen ganger kan legemidler være billigere i ett land sammenlignet med et annet. Nordmenn tror kanskje at de kan spare penger ved å kjøpe Viagra i Sverige.
 • Tilgjengelighet: Viagra og de generiske variantene av Viagra er reseptbelagte legemidler i mange land, men regelverket og hvor lett det er å få resept kan variere fra land til land.
 • Stigma eller bekymringer for personvern: Noen kan føle seg flaue over å kjøpe Viagra eller søke om resept i hjemlandet på grunn av kulturelle eller personlige årsaker. De tror kanskje at det å kjøpe Viagra i et annet land gir en viss grad av anonymitet.
 • Turisme og reisevirksomhet: Noen nordmenn er kanskje allerede på reise i Sverige av andre grunner og ser på kjøp av Viagra som en ekstra oppgave de kan gjøre mens de er der.
 • Forskjellige legemiddelforskrifter: Hvert land kan ha sine egne regler for godkjenning og salg av legemidler. En bestemt legemiddelformulering eller et bestemt merke kan være tilgjengelig i ett land, men ikke i et annet.
 • Feilinformasjon på nettet: Villedende reklame eller feilinformasjon på nettet kan få folk til å tro at et produkt er lettere tilgjengelig, billigere eller mer autentisk i et naboland.
 • Bekymring for forfalskninger: Noen mennesker kan ha inntrykk av at visse land har en lavere forekomst av forfalskede medisiner, noe som får dem til å søke etter legemidler fra disse antatt tryggere kildene.

Det er imidlertid viktig å være forsiktig. Det kan være ulovlig å kjøpe reseptbelagte medisiner fra et annet land, og det er ingen garanti for produktets kvalitet eller ekthet.

Hvordan er Viagra regulert i Sverige?

Viagra og dets generiske versjoner, som inneholder den aktive ingrediensen sildenafil, er reseptbelagte medisiner i Sverige. Dette betyr at man må ha resept fra en autorisert lege for å få tak i dem.

Sverige følger, i likhet med andre EU-land, retningslinjene og forskriftene fra European Medicines Agency (EMA). Det svenske Läkemedelsverket er ansvarlig for regulering og overvåkning av utvikling, produksjon og markedsføring av legemidler i Sverige.

Hovedpunkter angående Viagra i Sverige:

Krav om resept Du trenger vanligvis en resept fra en registrert lege for å få Viagra i Sverige. Dette sikrer at en medisinsk fagperson har vurdert om medisinen er egnet og trygg for den aktuelle personen.
Sikkerhet og bivirkninger Akkurat som i andre EU-land skal informasjon om Viagra, potensielle bivirkninger og sikkerhetsregler være tilgjengelig for pasientene. Denne informasjonen finnes vanligvis i pakningsvedlegget som ligger i medisinens emballasje.
Salg på nettet Hvis du kjøper Viagra eller andre legemidler på nettet i Sverige, er det viktig å forsikre deg om at nettapoteket er legitimt og lisensiert. EU har en felles logo som legitime nettapotek bruker for å vise at de har tillatelse til å selge legemidler på nettet.
Generiske versjoner Det finnes mange generiske versjoner av Viagra (sildenafil) tilgjengelig på EU-markedet, inkludert Sverige. Disse generiske legemidlene skal oppfylle de samme standardene for kvalitet, sikkerhet og effekt som originalproduktet.
Forfalskede legemidler I likhet med andre land har også Sverige utfordringer med forfalskede medisiner. Skaff deg alltid medisiner fra pålitelige og lisensierte kilder for å sikre at du får ekte produkter.

Er en eller annen versjon av Viagra tilgjengelig reseptfritt i Norge?

Norge tillot at en bestemt versjon av sildenafil (virkestoffet i Viagra) ble solgt reseptfritt. I 2018 omklassifiserte Norge en bestemt dosering av Viagra, nemlig Viagra Reseptfri, til å være tilgjengelig over disk.

Formålet med innovasjonen er som følger:

 • Støtte befolkningen i å ta vare på egen helse, inkludert forebygging, selvdiagnostisering og behandling.
 • Effektiv bruk av helsepersonellets kompetanse, for eksempel ved å redusere legenes arbeidsmengde og styrke apotekenes rolle.
 • Minimere risikoen ved å kjøpe medisiner via upålitelige kilder, for eksempel nettsteder som ofte skjuler kriminelle gjenger, og der kjøperne derfor ikke kan være sikre på kvaliteten på produktene.

Det er imidlertid et par ting å merke seg:

 1. Begrenset dosering: Den reseptfrie versjonen er tilgjengelig i en bestemt dosering, som er 50 mg. Høyere doser krever fortsatt resept.
 2. Rådgivning fra farmasøyt: Selv om det ikke kreves resept, er stoffet ikke bare tilgjengelig for selvvalg fra hyllene. Det selges etter en konsultasjon med farmasøyten. Denne konsultasjonen er avgjørende for å sikre at legemidlet er egnet for den som kjøper det.
 3. Aldersgrense: Den reseptfrie versjonen er beregnet på menn over 18 år med symptomer på erektil dysfunksjon og anbefales ikke for personer som har visse underliggende helsetilstander.
 4. Sikkerhet: Overgangen til å gjøre Viagra Reseptfri tilgjengelig uten resept var for å begrense kjøp av legemidlet fra tvilsomme nettkilder som kan tilby forfalskede produkter. Men selv med reseptfri tilgjengelighet er det viktig å bruke stoffet ansvarlig og være oppmerksom på bivirkningene.
 5. Andre doser og generiske versjoner: Høyere doser og noen generiske versjoner av sildenafil krever fortsatt resept i Norge.

Forskrifter kan endres, og legemiddelmarkedet kan utvikle seg, så for å få den mest oppdaterte informasjonen om Viagra eller sildenafils tilgjengelighet og forskrifter i Norge eller andre land, er det en god idé å sjekke med den relevante nasjonale helse- og legemiddelmyndigheten eller konsultere lokalt helsepersonell.